شفافیت بیشتر در مورد موجودی و اندازه گیری در Upfronts

البته، با وجود تمام گام‌های برداشته شده، این خطر وجود دارد که ناشران فقط به دنبال آرام کردن خریداران با سیگنال‌هایی باشند که قبلاً به اشتراک گذاشته شده‌اند و این روند به سمت شفافیت کامل‌تر متوقف می‌شود.

تراویس گفت: «فکر می‌کنم در حال حاضر نمی‌توانیم روی آرمان‌های خود بنشینیم. ما باید بفهمیم که آنها چه اطلاعاتی به ما می دهند و به چه چیز دیگری نیاز داریم.