برندها معنای جدیدی در امر وجودی پیدا می کنند

در میان خطر وجودی، روی آوردن به مفاهیم بزرگتر خارج از واقعیت مادی ما یک راحتی بزرگ است. نگاه کردن به ستاره ها برای الهام و امید، بازتابی است که قدمت آن در انسان است. اما امروزه، می‌توان احساس کرد که تبدیل‌های فرهنگی در اطراف «جهان» بر روی ایده‌آل‌های استعماری و سرمایه‌داری – برای مثال مسابقه الون ماسک به مریخ – یا انگیزه‌های فردگرایانه مانند تجلی یا وسواس TikTok در فال متمرکز است.

با این حال، این تنها یک طرف از یک گفتگوی بسیار گسترده تر با پتانسیل برای مفهوم سازی مجدد رویکرد ما به زندگی است، و جهان بینی خود را دور از دریچه نیازهای انسانی دوباره تنظیم می کند. برخلاف بطلمیوس منجم رومی باستان، ما می‌دانیم که جهان به دور ما نمی‌چرخد – و یک تغییر فرهنگی محسوس وجود دارد که امیدی را ایجاد می‌کند که مردم و برندها به طور یکسان بتوانند گام‌های مثبتی به سمت شیوه‌ای از زندگی بردارند. این علاقه به رویکردی عمدی‌تر و طبیعت‌محور در همه چیز از فهرست‌های انتظار شیب‌دار بریتانیا برای تخصیص شهرها و تغییر مکان خانه‌ها و محیط‌های شهری ما گرفته تا روند نمادگرایی بودایی در خالکوبی و اشتهای تزلزل ناپذیر برای هنر و طراحی فراگیر منعکس شده است. تجربیاتی مانند اتاق ماندالا در موزه روبین نیویورک.

برندها از کجا وارد می شوند؟ آن‌ها با ایده‌های «معنوی» بیشتری به روش‌هایی درگیر می‌شوند که از بازیگوش تا مغزی متغیر است.

در پایان سبک تر، Febreze مجموعه ای از رایحه های ماشین با مضمون ستاره را راه اندازی کرد، مجموعه CARstrology. برندهای دیگر از این علاقه در مضامین زمان و مکان بیشتر به عنوان یک تصمیم زیبایی شناختی استفاده می کنند، مانند کمپین “Circle of Life” برند عینک Gentle Monster. در فناوری، تعدادی برنامه با تمرکز بر حفظ حافظه پدیدار شده‌اند – مانند A Lasting Tale، که به جمع‌آوری داستان‌های عزیزان نزدیک به پایان عمرشان کمک می‌کند – و محصولاتی را در بر می‌گیرد که (اغلب به معنای واقعی کلمه) دایره‌ای وجود را بررسی می‌کنند. .

در حالی که یک شورت بوی لیبرا همه خوب و خوب است، برندها باید در مورد این تغییرات فرهنگی به سمت دیدگاه‌های مبتنی بر جهانی‌تر و کمتر فردگرایانه فکر کنند و آنها را جدی بگیرند. در اینجا به معنای آن برای فرآیندهای شرکت، بازاریابی و برندسازی است.

پیوستگی را در آغوش بگیرید

برندهای امروزی باید به طور کامل از ایده انسانیت به عنوان بزرگتر از فرد استفاده کنند و از این حساسیت برای کمک به بازاندیشی در مورد بحران آب و هوا، نابرابری و سایر ایده های بزرگ استفاده کنند.