MilkPEP و Gale با نام تجاری “شیر دارید؟” برای یک نسل جدید

هنگامی که سازمان ملی پردازش شیر MilkPEP و آژانس گیل چالش تغییر موقعیت شیر ​​را برای نسل جدید – و در طول یک بیماری همه گیر جهانی، آغاز کردند – می دانستند که باید متفاوت از “شیر دارید؟” فکر کنند. پیشینیان

“شیر گرفتی؟” یکی از موثرترین کمپین های تبلیغاتی در تاریخ آمریکا است. هوشمندانه بود. مد روز بود همه جا حاضر بود. بیشتر از همه خاطره انگیز بود. اما “شیر گرفتی؟” در زمان های مختلف، برای نسلی متفاوت – قبل از اینترنت، رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل داده ها، نحوه ایجاد برندها و تعامل بازاریابان با مصرف کنندگان را تغییر داد (و قبل از سفر به سوپرمارکت یا کافی شاپ، تعداد زیادی گیاه را به خریداران ارائه کرد- انتخاب های شیر بر اساس).