Greenwashing in the Crosshairs: Regulators Take Aim

به‌طور فزاینده‌ای، برندها اعتبار سبز خود را تبلیغ می‌کنند تا از مصرف‌کنندگانی که در تلاش برای انتخاب‌های پایدارتر هستند، استفاده کنند. مشکل اینجاست که بسیاری از پیام‌ها مبهم یا نادرست بوده‌اند، و قانون‌گذاران را وادار می‌کند تا با نمونه‌های سبزشویی برخورد کنند.

با توجه به اعمال برخی مجازات‌ها در اروپا، و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های سبز کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده در اواخر امسال، شستشوی سبز در حال حاضر یک خطر قانونی جدی برای برندها محسوب می‌شود. و این خطر، از جمله جریمه های مرتبط با آن و آسیب به اعتبار، تنها با بالا رفتن موضوع در دستور کار سیاست گذاران افزایش می یابد.

“و