چگونه CMO ها می توانند ارزش بازاریابی را برای C-Suite ثابت کنند

بازاریابان خوب می دانند که چگونه یک پیام قانع کننده ایجاد کنند. آنها در ارائه ایده مناسب به مخاطب مناسب در زمان مناسب مهارت دارند. آنها قدرت متقاعدکننده روایت را درک می کنند.

به همین دلیل است که گاهی اوقات شنیدن تلاش بازاریابان برای انتقال اهمیت بازاریابی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، تعجب آور است.

کریس راس، معاون و تحلیلگر شرکت تحقیقاتی گارتنر، در گزارشی که سال گذشته منتشر شد، نوشت: «این یک طنز بزرگ است که بسیاری از CMO ها داستان سرایان با استعدادی هستند اما نمی توانند به طور مؤثر ارزش و تأثیر بازاریابی در سازمان را به اشتراک بگذارند.

طبق گفته گارتنر، تنها حدود نیمی از رهبران بازاریابی معتقدند که می توانند ارزش بازاریابی را ثابت کنند.