واقعیت واقعیت افزوده برای برندها

مشاوره برای برندها

برای برندها، وقتی صحبت از هدست یا عینک خاص به میان می‌آید، بسیار مورد انتظار است. با این حال، این نباید از واقعیتی که AR در حال حاضر در کانال‌هایی استفاده می‌شود که مصرف‌کنندگان به‌طور منظم با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، منحرف کند.

برندها باید به کشف این موضوع ادامه دهند که چگونه می‌توانند AR را در تجربه مشتری خود بگنجانند، از ارائه ابزارهای مفید گرفته تا سرگرمی. دانش، خدمات و قابلیت‌های AR خود را آزمایش کنید، یاد بگیرید و سطح آن را ارتقا دهید.

اما ابتدا باید کشف کنید که واقعیت افزوده چه ارزشی می تواند به زندگی مصرف کنندگان شما اضافه کند. با پیشرفت فناوری و مقرون به صرفه تر شدن، این احتمال وجود دارد که AR در زندگی روزمره ما رایج تر شود و فرصت های جدیدی را برای برندها ایجاد کند تا با مشتریان خود درگیر شوند.