تلاش های DEI باید برای تنوع عصبی در نظر گرفته شود


اگر برند شما واقعاً بر برقراری ارتباط با همه مصرف‌کنندگان متمرکز است، باید افرادی را در نظر بگیرد که تفاوت‌های یادگیری و تفکر در تلاش‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) دارند. بازاریابان به قدرت و تأثیر مصرف کنندگان مختلف پی برده اند – اما زمانی که ابتکارات گسترده DEI با بیش از 70 میلیون نفر با تفاوت های یادگیری و تفکر، مانند ADHD و نارساخوانی، صحبت نمی کند، علامت خود را از دست می دهند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.