بازاریابان می توانند از افزایش قدردانی فرهنگی AAPI بیاموزند

برای جامعه AAPI، چند سال گذشته شاهد یک رنسانس فرهنگی بوده‌ایم که از داستان‌ها، فیلم‌ها، موسیقی و سرگرمی‌های AAPI به حرکت خود ادامه داده است. همه چیز همه جا را به یکباره دیده ایم، Nomadland و Parasite برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شدند. ما همچنین شاهد نفوذ و محبوبیت روزافزون موسیقی کی پاپ، درام های کی و فیلم های آسیایی بوده ایم.

و اثر آن شور و شوق جوشان از سراسر جهان بود.

این یک زمان فوق العاده هیجان انگیز برای بازاریابان برند است. ما فرصت‌های متعددی برای تعامل با مصرف‌کنندگان، و همچنین برای پیشبرد فرهنگ داریم. تنوع به بافت فرهنگی غنی آمریکا می افزاید. آنها بر یکدیگر تأثیر می گذارند تا واقعیت ما را شکل دهند. و با حمایت از بیان فرهنگی، جامعه را به سوی آینده ای برابرتر و بارورتر سوق می دهیم.

بنابراین، چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ به‌عنوان آژانس رکورددار تویوتا برای بخش‌های مصرف‌کننده AAPI، ما همیشه به دنبال روندهای فرهنگی در حال ظهور هستیم. زمانی که در سال 2004 کار برای تویوتا را شروع کردیم، کی پاپ و کی درام هنوز خرده فرهنگ های خاص در آمریکا بودند. اما ما شروع به ادغام آنها در تلاش های برند خود کردیم و این کار را امروز در سایر بخش های چندفرهنگی ادامه دادیم.

قدردانی امروز از فرهنگ AAPI به بازاریابان برند فرصتی عالی برای استفاده از پدیده های فرهنگی برای ایجاد ارتباطات عمیق تر با مصرف کنندگان ارائه می دهد. در اینجا پنج راه برای انجام این کار وجود دارد.

رویدادهای فرهنگی را در آغوش بگیرید

برندها می توانند فرهنگ های غنی و چند وجهی را که امروزه ما را احاطه کرده اند، بپذیرند. به عنوان مثال، KCON، بزرگترین رویداد کی پاپ آمریکا در آمریکا را در نظر بگیرید. 40٪ شرکت کنندگان آسیایی و 60٪ شرکت کنندگان غیر آسیایی را جذب می کند.

ما این فرصت را زمانی دیدیم که هالیو (موج کره ای) در اوایل دهه 2010 شروع به ظهور کرد و روی سکو پرید. از طریق یک رویکرد یکپارچه از فعال‌سازی رویداد، محتوا، همکاری هنرمندان و تأثیرگذاران، ما طرفداران را برای ایجاد وابستگی و ارتباط با نام تجاری درگیر کرده‌ایم.

امروزه شاهد نفوذ بیشتر آسیایی در فرهنگ پاپ هستیم. انیمه، دریفت و ورزش های الکترونیکی همگی ریشه در آسیا دارند اما اکنون به پدیده های فرهنگی اصلی تبدیل شده اند. به‌عنوان بازاریاب برند، ما باید این فرصت‌ها را به‌عنوان فرصت‌هایی برای مرتبط ماندن و ارتباط با مشتریان خود بشناسیم.

حفاری برای درک عمیق فرهنگی

ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما می توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد: درک عمیق مصرف کنندگان و همچنین ثبات، کلیدی است. مانند صحبت کردن با هر مخاطبی، درک عمیق هدف کلیدی است.