O2 با ایجاد یک بانک غذا برای داده ها با فقر دیجیتال مبارزه می کند


همه‌گیری کووید-19 مشکل فقر دیجیتال را آشکار و تشدید کرد – این اصطلاح به کسانی اطلاق می‌شود که بدون دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال یا با حداقل دسترسی به آن زندگی می‌کنند. در بریتانیا، 1.5 میلیون خانوار به اینترنت متصل نیستند و 2 میلیون خانوار برای پرداخت هزینه دسترسی به اینترنت تلاش می کنند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست با حضور مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از تعامل بین بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.