یافتن مشتری

چگونه جان تازه ای به یک برند نمادین – اما تا حدی کپک زده – می دهید؟ این یکی از سخت‌ترین وظایف در بازاریابی است، با این حال، مورگان فلتلی، مدیر ارشد مالی مک‌دونالدز و طارق حسن، مدیر ارشد اجرایی مک‌دونالد، بدون عرق‌کردن در آن عالی عمل کرده‌اند. همین چند سال پیش، مک‌دونالدز شرکتی بود که به خوبی شناخته شده بود، اما لزوماً به‌ویژه توسط ژنرال زرز محبوبیت چندانی نداشت. این به لطف این دو بازاریابی پویا تغییر کرده است، که با ترکیب داده‌ها و جسارت نه‌تنها برای یافتن مشتری، بلکه نگه داشتن آن‌ها در جمع، برند را دوباره اختراع کردند و فروش دو رقمی را افزایش دادند. در داستان جلد آوریل ما، فلتلی و حسن در مورد استراتژی برنده خود صحبت می کنند و نگاهی نادر به داخل طاق های طلایی ارائه می دهند.