کمپین از بولسونارو می خواهد تا هزینه جنایات زیست محیطی را بپردازد


تصاویر در سالهای 2020 و 2019 از جنگلهای بارانی آمازون در شعله های آتش زنگ خطر را در سراسر جهان به صدا درآورد – و یکی از مجرمان اصلی وجود داشت که هنوز محاکمه نشده است. یک تیتر نفرت انگیز امسال در رولینگ استون ، ژائیر بولسونارو ، رئیس جمهور برزیل را “خطرناک ترین منکر آب و هوا در جهان” به دلیل ریاست بر تخریب گسترده جنگل های بارانی و عدم اقدام در زمینه تغییرات آب و هوایی نامید.

تجارت بازاریابی

از دست ندهید تجارت بازاریابی، یک سری جدید شامل مدیران برجسته c-suite که بینش خود را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی ، امور مالی ، فناوری ، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای پیشبرد رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنیدبه