کمپین آب و هوای ولوو 164000 تعامل را در تاثیرگذاری انجام می دهد


با پایان یافتن اجلاس زیست محیطی COP26 در گلاسکو، سازنده خودرو Volvo Cars UK (VCUK) نتیجه یک کمپین گفتگوی آب و هوایی “#ZeroOmissions” را فاش کرد. در طول مدت این رویداد، میزبان گفتگوی اولیه در مورد آنچه صنعت خودرو فراتر از ایده ساخت خودروهای الکتریکی باید انجام دهد، برگزار شد.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از تعامل بین بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.