چگونه میکرو اینفلوئنسرها بازاریابی برند را تغییر می دهند

طبق نظرسنجی HubSpot در سال 2022، افراد بیشتری در حال تولید محتوا هستند: 30٪ از افراد 18-24 ساله خود را خالق می دانند، همانطور که 38٪ از 25-34 سال خود را خالق می دانند. مردم زندگی خود را به صورت دیجیتالی می گذرانند و به طور بالقوه با این کار مشهور می شوند. برندها قبلاً مجبور بودند به طور جداگانه نگران مشتریان خود باشند که امیدوارند از طریق بازاریابی دهان به دهان چیزهای خوبی در مورد آنها بگویند. و افراد مشهوری که در تبلیغات و برندسازی شریک هستند.

برندها چگونه باید به یک چشم‌انداز رسانه‌ای جدید نزدیک شوند، جایی که همه بین جو معمولی و تأثیرگذار قرار دارند؟

در جدیدترین Adweek