چشم انداز شغلی جدید صنعت تبلیغات

سه سال پیش در این ماه، با شروع شیوع کووید-19 در سراسر کشور، بیش از 20 میلیون شغل در ایالات متحده ناپدید شد.

صنعت تبلیغات در امان نبود. بر اساس گزارش اداره آمار کار، در آوریل 2020، تعداد مشاغل در تبلیغات، روابط عمومی و سایر خدمات مرتبط نسبت به ماه قبل 8.3 درصد کاهش یافته است.

اگرچه نرخ اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، اما نقش‌ها مانند سال 2020 نیست. مطمئناً، ارقام LinkedIn نشان می‌دهند که چگونه جهان بازاریابی تغییر کرده و به تکامل خود ادامه می‌دهد.

کانی چن، مدیر بینش لینکدین، گفت: «شغل‌های برند و محتوا در حال افزایش هستند، و این نشان می‌دهد که برای بازاریابان مهم‌تر است که به سرمایه‌گذاری در برندهای خود ادامه دهند تا مرتبط باقی بمانند.

در حین