چرا آینده تبلیغات سه بعدی است

فیل با مشاغل و مارک ها همکاری می کند تا آینده خود را سریع دنبال کند و روندهای فناوری را به استراتژی های نوآوری قابل اجرا در “اکنون” برای بسیاری از مشتریان بلوچیپ از جمله VWG ، HSBC و Unilever تبدیل کند. فیل همچنین نویسنده برجسته ترین قطعات رهبری اندیشه OMG از جمله Beyond 2021 – The Next Decade ، Level Up – The Future of Gaming و Hit The Switch – The Future of Sustainable Business است. فیل همچنین یکی از اعضای هیئت مشاوره فناوری است و نکات کلیدی در مورد آینده رسانه ها و بازاریابی در لندن ، نیویورک ، مسکو ، برلین ، فرانکفورت ، دوبلین ، رم و کپنهاگ ارائه کرده است. او بیش از 21 سال تجربه دارد ، از جمله کار در زمینه فناوری ، بازاریابی و تبلیغات در لندن ، دوبلین و اوکلند.