ویژگی های دیجیتال وضعیت پایداری

وضعیت
پایداری

اکوسیستم بازاریابی فرهنگ را هدایت می کند – و با آن، مصرف. از آنجایی که کسب‌وکارها برای تنظیم زنجیره‌های تامین، محصولات و خدمات خود تلاش می‌کنند تا بدون منابع انرژی با انتشار بالا که در 100 سال گذشته به آن عادت کرده‌ایم کار کنند، خلاقیت در بخش تبلیغات به شدت مورد نیاز است تا تولید، مدل‌های سود و مدل‌های سود را دوباره تصور کنیم. عادات مصرف کننده بسته حالت پایداری 2023 Adweek به افرادی که این مسئولیت را رهبری می کنند افتخار می کند. ما همچنین راه‌حل‌های بازاریابی متمرکز بر آب و هوا را در صنایع زیبایی، تجربی و رسانه‌ای برجسته می‌کنیم و عمیقاً به این سؤال می‌پردازیم که در قلب تبلیغات پایدار قرار دارد: صنعتی که برای هدایت مصرف ایجاد شده است چگونه با کاهش تأثیر آن سازگار می‌شود؟