همانطور که اندازه گیری به عقب نگاه می کند، صنعت تلویزیون باید به آینده نگاه کند


به مدت 70 سال در این کشور، تجارت تلویزیون با اندازه گیری هدایت می شود که تقریباً منحصراً توسط نیلسن ارائه شده است. برای دهه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، شبکه‌ها، مشاغل و برندها بر اساس توانایی یک شرکت برای سنجش میزان بینندگان و فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن شایستگی اصلی افزایش و کاهش یافتند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.