هدایای شرکتی همچنان به بازاریابان B-to-B هدیه می دهد

چه چیزی یک هدیه تجاری خوب را از یک هدیه بد متمایز می کند؟ جایی که پس از باز کردن آن به پایان می رسد.

بر اساس یک نظرسنجی از 158 رهبر بازاریابی b-to-b که اواخر سال گذشته توسط Forrester Consulting و شرکت بازاریابی پستی مستقیم PFL منتشر شد، 81٪ می گویند که به احتمال زیاد بسته ای را باز می کنند که برای آنها در محل کار می رسد.

در همین حال، پلتفرم ارسال هدیه b-to-b واقع در سانفرانسیسکو، Sendoso دریافت که در حالی که 96٪ از تصمیم گیرندگان شرکت احساس می کنند از تعداد زیادی از افرادی که تلاش می کنند توجه آنها را جلب کنند، غرق شده اند، 79٪ گفتند که دریافت هدیه از یک فروشنده بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. یک جلسه بگیرید

پست مستقیم بخشی از این فرآیند هدیه دادن است.