جیم بانکف از Vox Media در مورد سرمایه گذاری در صدا


جیم بنکف، مدیرعامل وکس مدیا، در یک بحث در نشریه Elevete در روز سه‌شنبه در مورد آنچه که باعث موفقیت شرکت‌های رسانه‌ای مدرن می‌شود، تمام کلاسیک‌ها – تعهد به روزنامه‌نگاری با کیفیت، مجموعه درآمد متنوع و توانایی ارائه تبلیغات ممتاز در مقیاس – را به کار برد. بر آینده روشن صدا تاکید کرد.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.