بالابر خودرو بر چیست

این موقعیت می تواند منجر شود که موتور / تنظیم کننده پنجره، بیش از نیروی لازم، عمل کنند و این دستور باعث خروج شیشه از ریل می شود. سوییچ های کنترل در واقع چرخش اتوماتیک دارا هستند که به طور مداد سبب ساز می شود مجموعه موتور شیشه بالابر / تهیه کننده پنجره، فعال گردد. اهمیت همین وجود، یک سری آرم هشدار دهنده وجود دارد که نشان می دهند اجزای درون مجموعه موتور / تهیه و تنظیم کننده پنجره، فرسوده شده اند و شما باید به جهت تعمیر یا بده بستان آن ها مبادرت نمایید. بسیاری از اتومبیل ها و کامیون های معروف امروزی با مجموعه ترکیبی یک موتور و یک تهیه و تنظیم کننده هستند که درصورتیکه یک عدد از اجزا به صدق فعالیت نکند، می بایست آنان را اهمیت هم بده بستان کرد. وقتی که موتور شیشه بالابر شروع به خراب شدن و فرسودگی می کند، یا مشکل الکتریکی در تیم تهیه و تنظیم کننده وجود داشته باشد، سبب ساز می شود که شیشه پنجره خودرو، آهسته تر یا سریعتر از وضعیت استاندارد خود، حرکت کند. در بعضا موردها همین وضعیت وقتی حادثه می افتد که چگالی یا یک شیء خارجی بین شیشه و گروه موتور شیشه بالابر /تنظیم کننده، گیر افتاده باشد. چنانچه کلید پنجره اتومبیل را فشار دهید و متوجه گردید که شیشه، آرام خیس یا سریعتر از حد معمول در حال حرکت است، این شرایط می تواند نشان دهنده وجود مشکلی در موتور شیشه ماشین بالابر شارژی بالابر باشد. در همین شکل بخش اعظم از حد معمول، کلید را فشار می دهید و یا تماشا می کنید که شیشه کلیدی یک صدای جزئی، حرکت می کند. به جهت تست تندرست رله می توان کلید قفلکن را خارج کرده و پایههای ورودی و خروجی سوکت آن را اساسی یک تکه سیم به هم متصل کرد، در همین موقعیت صدای تیکتیک رله باید شنیده شود و چراغ کلیدهای ردیف عقب روشن شود در غیر این صورت رله معیوب است. چنانچه فیوز و رله بالابرهای عقب سلامت باشد، اختلال از سوییچ قفلکن سطر عقب است که یا این که گیر کرده یا کنتاکت داخلی آن خراب شده است. چنانچه همین خلل به زودی برطرف نشود، پنجره، گیر کرده باشد و موتور پنجره همچنان سرگرم باشد، می تواند سبب ساز به شکستن شیشه شود. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم بالابر تعمیرات خودرو لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.