این شرکت مسافرتی می خواهد صنعت خود را به طور پایدار بازسازی کند


معادله بین مارک ها و مصرف کنندگان در رسیدگی به تغییرات آب و هوایی روشن است – در مقابل حمایت مداوم ، شرکت ها و صنایع باید ثابت کنند که به طور فعال آسیب های خود را به کره زمین کاهش می دهند. اما اتصال نیت های خوب از ارتباطات به تعهدات واقعی برای برخی از مارک ها بیشتر از دیگران است.

تجارت بازاریابی

از دست ندهید تجارت بازاریابی، مجموعه جدیدی شامل مدیران برجسته c-suite که بینش خود را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی ، امور مالی ، فناوری ، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای پیشبرد رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنیدبه