افتخارآفرینان پایداری 2023 Adweek دستور کار آب و هوا را تنظیم کردند

در دهه آینده، صنایع باید گسترش، انقباض، دگرگونی و نوآوری داشته باشند تا آب و هوای ما قابل زندگی باشد. دانشمندان می گویند تا سال 2030، باید انتشار گازهای گلخانه ای خود را به نصف کاهش دهیم و شروع به بیرون کشیدن آلودگی غیرقابل اجتناب از هوا از طریق ابزارهای طبیعی و فناوری کنیم.

در طول این فرآیند، بازاریابان و تبلیغ‌کنندگان نقشی حیاتی دارند. برندها می توانند زندگی پایدار را مطلوب تر کنند: نوآوری برای تأثیر کمتر و سپس اتصال نقاط بین محصولات تمیزتر و آب و هوایی که برای مردم در سراسر جهان ایمن باقی می ماند.

این