آیا تبلیغات دیجیتال بریتانیا هرگز سود سهام برگزیت را مشاهده خواهد کرد؟


دو رویداد اخیر که بر مقررات حریم خصوصی بریتانیا تأثیر می گذارد بدون توجه زیاد تصویب شد، اما می تواند بسیار مهم تر از آنچه در ابتدا به نظر می رسید باشد. اولین مورد، انتصاب جان ادواردز به عنوان کمیسر اطلاعات جدید است، و دومین مورد، گزارشی است که توسط DCMS در 10 سپتامبر منتشر شده است به نام «داده ها – جهتی جدید».

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از تعامل بین بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.