Unilever از سرکوب Greenwashing استقبال می کند

بخشی از کمپین طولانی مدت خود “کثیف خوب است”، که از مزایای گل آلود شدن حمایت می کند و در عین حال جوانان را تشویق می کند تا در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی اقدام کنند، اسپات تلویزیونی مولن لو به دلیل ادعای سبزی که نمی توانست آن را ثابت کند مورد انتقاد قرار گرفت.

این حکم تاریخی زمانی صادر شد که تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان به تبلیغ‌کنندگانی که به اغراق درباره تأثیرات مثبت زیست‌محیطی یا گمراه کردن مصرف‌کنندگان پی برده بودند، حمله کردند.

کانی برامز، مدیر ارشد تجارت و دیجیتال یونیلور، گفت درس‌هایی از این تجربه آموخته شده است و امیدوار است که مقررات سخت‌تر در این فضا به بازاریابان شفافیت بیشتر و در نتیجه آزادی بیشتری برای بحث در مورد اعتبار پایداری خود بدهد.