مهره مار; خواص، راهی برای تعیین صحت و اعتبار آن

تشخیص مهره مار زنده   تشخیص مهره مار پسر     سرکه تشخیص مهره مار اصل تشخیص مهره مار کبیره زن و مرد و بچه مثل گلی نو پژمرده شدند و به زمین رفتند. مانند سایر راجاها و فرمانداران محلی و رهبران مذهبی هند، نزد نایب السلطنه هند، لرد الجین، رفتم تا به عنوان امام شیعیان اسمیلیا به …

ادامه مطلب