16- مشخصات یکی از املاکم در سامانه نیست

همانطور که گفته شد وظیفه در اختیار گرفتن و تدبیر از این موردها به عهده مشاور املاک بوده و می بایست نسبت به باز‌نگری آنان اقدام کند. همچنین مشاجره صدور سند، نگهداری و مراقبت از عرصههای دولتی نیز بحثی است که بایستی پیگیری شود. پیش از این هم کارهای مشترکی دربین ۲ قوه صورت گرفته بود، اما فعالیت مشترک کنونی موفقیتهای بیشتری را داشته است. در ادامه، سید رحمتالله اکرمی رئیس خزانهداری تمام سرزمین و نائب رئیس وزیر اقتصاد هم به همکاری مشترک دربین دو دستگاه اشاره کرد و گفت: امروز یک فعالیت مشترک در میان ۲ تا قوه را آغاز کردهایم که برکات زیادی داشته است. سندها مالکیت اموال غیرمنقول هم در مخازن خود دولت نگهداری می‌گردد به جهت هدایت همین سندها دولتی اقدامات و کارهای بزرگی رخ می گیرد و فعالیت سادهای نیست. رییس سازمان ثبت ورقه ها و املاک کشوراظهار کرد: امید میباشد در این زمان پنجاه روزه باقی مانده تا پایان سال در جهت پایان این فعالیت هم قدم موثری برداریم. بر پایه تبصره ۱ این ماده، سامانه املاک میبایست پیاله ۳ ماه از زمان ابلاغ آن روش اندازی میشد که دارای اعتنا به بیان همین ضابطه در اواخر سال گذشته، از شروع فروردین تا اخیر خرداد ماه مدت زمان اسم نویسی بود. وی ادامه داد: دارای دقت به برنامه ریزیهای پیش رو تا پایان سال به تعهدات فعالیت خوا‌هیم کرد؛ و تمام ورقه ها به ورقه ها کاداستر تبدیل میشوند. به گزارش ایتنا از ایسنا، شرکت “متا متریک سولوشنز” اعلام کرد فروش املاک در چهار پلتفرم پهناور متاورس در سال ۲۰۲۱ به ۵۰۱ میلیون دلار رسید. همینطور دارای داشتن آن میتوان مواردی مانند بدهی به خزانه یا این که شهرداری را به جهت هر ملک، استعلام کرد. بابایی به موضوع نظارتهای بخش اعظم دستگاهها و وزارت خانهها اشاره کرد و گفت: ما یک سری وظایف ذاتی مربوط به خود دستگاهها داریم که بتوانند از اموال خودشان حفاظت کنند و در ضابطه حدنگار هم تاکید شده هست که دستگاهها اسناد اموال خویش را ارائه دهند و وظیفه سازمان تصویب است که اسناد را صادر کند و توصیه می‌کنیم که هر کدام از دستگاهها خزانه اطلاعاتی مربوط به ورقه ها خود را داشته باشند و بتوانند در همین راستا از اموال خود حفاظت نمایند و همینطور بانکهای اطلاعاتی دستگاهها به نیز وصل شوند توانند به جمع آوری اطلاعات درباره املاک خویش و همینطور املاک سایر دستگاهها بپردازند تا از جلوگیری شود. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه املاک اندیشه کرج لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.