1-پیستون شکافدار T شکل بامقطع بیضی

ولی قطر پیستون در سطح پایینی آن یعنی سطح بازش پاره ای کاهش از مرحله بالایی آن طراحی میشود. شیار ها در قسمت بالایی دامنه قرار داشته و رینگ ها در درون آن جای می گیرند . اعضای متحرک درون موتور منجمله پیستون، سوپاپ، میل لنگ و … پیستون یکی از از اهمیت ترین اجزای موتور احتراق داخلی بوده و بدین ترتیب خرابی پیستون خودرو می تواند کل کارایی سیستم را مختل کند. این چدنها مانند چدن بی آلایش شکنده نمیباشند و می توان انها را خم کرد فارغ از این که بشکنند. پس حالا که اهمیت پیستون و نقش آن در کارایی خودروی خودتان آشنا شدید، بی تردید متوجه شدید که فارغ از همین قطعه و یا در اثر خرابی پیستون خودرو، عملیات احتراق و به تبع آن، حرکت ماشین مختل شده و صورت نمی پذیرد. که از تفاوت های کلیدی پیستون موتورهای دیزلی در مقایسه اهمیت موتور های بنزینی همین امر است . از آنجایی که پیستون ها در طول قدمت موتور، میلیون ها بار بالا و پایین می روند، عایق بندی پیستون ها از حیاتی متعددی برخوردار است. فاصله میان دو کناره حلقه پس از نصب آن در سیلندر را دهانه حلقه می نامند که بایستی اساسی فیلر مناسب میزان گیری شود تا از مطلوب بودن آن اطمینان حاصل کرد . این رینگ صرفا به اندازهای روغن را روی جداره سیلندر باقی میگذارد که لایه فیلم روغن برای روغن کاری پیستون و رینگ تشکیل شود. همانطور که می دانید کلمه رینگ در زبان انگلیسی به رینگ های فلزی گفته می شود و واژه و کلمه پیستون نیز واژه ای انگلیسی میباشد و هر دو واژه در لهجه فارسی یک مدل تلفظ می شوند. همین جور از پیستون ها در یکسری دسته متفاوت تولید می شوند که هر کدام در موتور های گوناگون در وسایل نقلیه مختلف به کار گیری می شوند البته عمل کرد آن ها مشابه است . قطر رینگ پیستون خودرو اندکی از قطر سیلندر بخش اعظم میباشد و به علت داشتن خاصیت فنری قابل انطباق حیاتی استوانه سیلندر هستند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان عمده در گزینه پیستون تراکم بالا tu5 لطفا به تماشا از وب وبسایت پیستون پراید ژاپنی ما.