کنی میچل از اسنپ در مورد تمایز بین نویز و سیگنال ها


در بازگشت کنی میچل به پادکست CMO Moves، او دو سال گذشته در نقش خود را با تمرکز بیشتر بر آینده AR منعکس می کند. میچل که به عنوان پیشرو در تجارت B2B و B2C خدمت می کند، درباره “جادویی” در پس کمپین اخیر این پلتفرم، باز کردن اسنپ چت، صحبت می کند، جایی که مصرف کنندگان می توانند تجربیات AR منحصر به فرد و محلی را در شهرهای بزرگ باز کنند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.