کربن فعال در صنایع مختلف چه کاربردهایی دارد؟

محققان گزارش دیتا اند که زغال فعال میتواند به حذف ریز ذرات مثل گرد و غبار ، خاک ، مواد شیمیایی ، سموم و باکتری ها از مرحله پوست یاری کند و در سرانجام دفع آن‌ها را تسهیل کند. به برهان دارا بودن ویژگی هایی مانند افت فشار کم، قدرت مکانیکی بالا و غبار کم، در فاز های گاز استفاده می شوند. این مدل کربن فعال در ۲ فاز گاز یا مایع به کارگیری می شود. همین جور توسط آسیاب های میکرونیزه (بعد از گذر از روند فعال سازی) آسیاب شده و به طور معمول به جهت استعمال در مایعات و یا این که تصفیه گاز دودکش ها از آن استفاده می شود. مراحل فعال سازی کربن فعال را می توان اساسی به کار گیری از موادسازنده شمیایی نظیر دی اکسید کربن و یا این که نیتروژن (با یا این که بدون اسید های حاذق مانند اسید هیدرواکسید) و یا این که مبنا ها (هیدروکسید پتاسیم) انجام داد. پروسه فعال سازی را می توان به مراد ساخت گونه های متعدد کربن فعال تنظیم نمود. از کربن فعال میتوان بعنوان بستری به جهت بهبود راندمان جذب بعضا ترکیبات غیر آلی مثل سولفید هیدروژن (H2S) ، آمونیاک (NH3) ، فرمالدئید (HCOH) ، جیوه (Hg) و ید رادیو اکتیو (I131) به کارگیری کرد. به طور کلی زغال فعال شده از دوران باستان برای درمان اشکال بیماری های متعدد به کارگیری می شده است. در مصرف زغال فعال شده: مهندس شیمی , می تواند در صنایعی که نیاز به استفاده از زغال فعال شده دارند, کربن فعال به چه صورت ساخته می شود اصلی تعیین گونه و مقدار و طریق استعمال از زغال فعال شده و در اختیار گرفتن آن ایفای نقش کند. این تحقیقات حاصل تلاشهای دکتر معالج حسین توان و پزشک فرزانه علی حسینی- اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- و مهندس فاطمه توکلی فروشانی- دانشجوی بازه زمانی کارشناسی دانش گاه صنعتی اصفهان- است. کربن فعال از پیرولیز موادکربنی از قبیل چوب، زغالسنگ ، هسته یا پوسته میوهها نظیر پوسته نارگیل حاصل می شود و در روند بعدی ذیل عملیات فعالسازی قرار میگیرد. مواد کثیف کننده ی آلی چگالی مولکولی بالایی دارا هستند و خنثی یا این که غیر قطبی هستند . کربن اکتیو یا به عبارتی کربن فعال از پایین فشار قرار گرفتن زغال در دمای مضاعف بالا ساخت می شود. • زغال سنگ بیتومینه (Bituminous Coal): زغال سیاه و براق که به اسم زغال خانگی نیز شناخته می شود.