چگونه کار از راه دور ممکن است برای همیشه آژانس های هم محل را تغییر دهد


تغییر به کار از راه دور در آغاز همه‌گیری برای همه چالش‌برانگیز بود، اما برای تیم Best Buy Wunderman Thompson Inside، این چالش تقویت شد. به عنوان یک تیم آژانس که در داخل برند کار می کند، به دلیل پروتکل امنیتی مشتری نمی تواند به ابزارهای اساسی مانند محیط Microsoft Teams Best Buy دسترسی پیدا کند.

سریعترین آژانسهای در حال رشد


حفظ رشد چالش برانگیز است. با ارسال جوایز سریع‌ترین رشد Adweek 2021، به رسمیت شناخته شده‌ای در سطح صنعت که تیم شما شایسته آن است، به دست آورید. مهلت تا 7/23 تمدید شد. جزئیات را مشاهده کنید و ارسال خود را شروع کنید.