چرا TJ Abrams از Exos بر روی ماموریت تمرکز می کند نه موقعیت؟


برای تی جی آبرامز، هر حرکت شغلی او بر اساس افراد و هدف بوده است. آبرامز پس از گذراندن بخش اول کار خود در شرکت هایی مانند Lowe’s، Coca-Cola و IHG، با خدمت به عنوان مدیر ارشد مدیریت Exos، فضای تناسب اندام را مختل می کند. در اولین کمپین برند خود، Exos قصد دارد با مجموعه ای از محصولات دیجیتالی که مصرف کنندگان را به بهترین عملکرد خود تشویق می کند، حس جامعه را در فضای سلامت و تندرستی بازگرداند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست با حضور مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از تعامل بین بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.