پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

در واقعیت رخ بیضی پیستون و ایجاد لقی بین سیلندر و پیستون، در راستای دوری از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر صورت میپذیرد. مهم اعتنا به همین که 4 شیار در پیستون ساخت شده ، همین پیستون هم وابسته به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. به جهت هر پیستون از هر دو مدل حلقه به کارگیری میشود، اما تعداد آن‌ها حیاتی توجه به جور موتور و وضعیت آن تغییر میکند. همینطور رخ و تعداد سوپاپ در ماشین های مختلف متفاوت است. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آنان متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به توضیح آن پرداخته ایم ) به جهت خودداری از عکس العمل سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر مطابق صورت سوپاپ در پیستون ایجاد کرده اند تا چنانچه سوپاپ در زمان بالا بودن پیستون ، پایین بود ، اهمیت پیستون برخورد نکند. تاج: بخش فوقانی پیستون که یکی از از قسمتهای متغیر آن میباشد و حساس ترکیب هوا و گاز عکس العمل دارد. امروزه ایساکو در این ذمره به تیتر یکی از از بهترین برندهای موجود در اکنون حاضر سرزمین شناخته شده می باشد چرا که محصولات خویش را به طور کامل آزمون کرده و از حیث کیفیت و کارایی آیتم باز‌نگری قرار میدهند تا بتوانند قطعاتی فوقالعاده مرغوب را کلیدی مناسبترین ارزش در دسترس خریداران قرار دهند. کمپانی ایساکو برای تولید شاتون و حلقه پیستون از بهترین مواد نخستین استعمال میکند تا این قطعات میزان مرغوب بودن لازم را داشته باشند و همینطور به بهترین نحو احسن طراحی شده تا اهمیت موتور خودرو شما به طور کامل مطابقت داشته و بتوانند عمل خویش را به خوبی پیستون فورج tu5 پیستون چیست انجام دهند. به این مراد قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر کوچک خیس از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. این رینگها که فشاری نیز نامیده میشوند مانع از رخنه گاز از کنار پیستون در زمانه بالا بودن آن می گردند تا از تراکم ایدهآل احتراق کاسته نشود. از معایب پیستونهای ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم میتوان انبساط مضاعف آنها اشاره کرد که پیش از این هم به آن اشاره شد. فساد رینگها و نقص عملکرد آنان ممکن می باشد در اثر نقص مونتاژ موتور باشد. البته شکل آن ها بسته به گونه موتور، نوع سوخت، سیلندرها، سرسیلندر و… گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارا‌هستند اما مدل آهنگری آن به جهت موتور های سنگین و پر قدرت به کار گیری می شود. در گذشته کل پیستون ها دارای تاجی صاف طراحی میشدند اما امروزه بسته به نوع موتور این سطح طراحی مختلفی دارد. پیستون های بیضی شکل که به جهت جلوگیری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود کلیدی بعد ها خاصی طرح می گردد.به طوری که در رخ ۷ چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا این که ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور ۴۵ جايگاه ای نسبت به محور ۰۰۳.۰ اینچ یا ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. جور ریختهگری که فضای متخللی داراست و مقاومت گرمایی کاهش در خودروهایی اساسی قدرت پایینتر به کارگیری می شود و نوع آهنگری که بافتی متراکم و کار کشته داراست به جهت اتومبیل های سنگین اهمیت اقتدار فراتر مورد به کارگیری قرار میگیرد. برای مثال در دو گونه ماشین کلیدی ترازو پیستون های مشابه ، خودرویی که اهمیت پیستون بیشتری می باشد ، اقتدار بیشتری خواهد داشت. قدرت انتقال حرارت در همین قطعه مضاعف کلیدی است، چرا که ممکن میباشد بالا رفتن دمای آن ذیل اثر گذاری دمای گوشه و کنار احتراق سبب ساز به چسبیدنش به دیواره سیلندر و اخلال در عملکرد موتور شود. در بخش مربوط به موتور ماشین ، کارایی و وظیفه پیستون اتومبیل شرح دیتا شد. اصلی کمک کارشناسان فنی رگلاژ (۰۲۱۷۲۴۹۱) دیگر نگران تشخیص صحیح اختلال خودرو خویش قبل از مراجعه به مرکزها تعمیراتی نخواهید بود. مهم التماس خدمت از طرز رگلاژ، دیگر احتیاجی به مراجعه به تعمیرگاه فارغ از اطلاع از آشفتگی و یا بسته بودن آن نخواهید داشت. رینگها حیاتی قرار گرفتن در اطراف پیستون فضای لقی میان پیستون و سیلندر را در اختیار گرفتن و هدایت و محل قرار گرفتن پیستون را اساسی مراقبت مسافت مشخص شده از سیلندر تنظیم میکنند. رینگ پیستون حلقهای میباشد که درون شیارهای رینگ قرار میگیرد. همین مشکل تعادل لقی پیستون داخل سیلندر را برهم زده و از شرایط متوازن و یکسان بیرون میکند. سرویس منظم سیستم خنککاری خودرو که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات می‌شود می تواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. امروزه در اتومبیل های سواری و حتی موتور های دیزلی، از پیستون های آلومینیمی، به دلیل سبکی و انتقال حرارت خوبتر به کار گیری می گردد، که به دو نحوه ریخته گری یا این که آهنگری ساخته می شوند. در صورت زیر حالت پیستون در موتور خودرو را مشاهده می کنید ، پیستون ها حساس رنگ نارنجی نشان دیتا شده اند. در شکل پایین یک سیستم چهار سیلندر نشان داده شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ به کارگیری شده است. این چالش هم ممکن می باشد به عارضه ها تحت تولید شود. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط مضاعف بدنه ی آن میباشد که طراحان بدون چاره می شوند به جهت جلوگیری از گریپاژ، پیستون را اهمیت لقی دوچندان بسازند، مگر آن که با طرح هایی همین انبساط را کاهش دهند. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم بهترین پیستون برای پژو بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.