پیستون موتور چیست ؟

این پیستون نیز مثل پیستون سدیمی هست . همین اختلاف قطر فی مابین نیم تا ۷دهم میلیمتر است. پیستون بیضی شکل وقتی گرم شودبه حالت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم میباشد لقی مقداری در میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که به جهت دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه میزان 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 مرتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. در نتیجه در بالای پیستون فضای بیشتری برای انبساط وجود دارد . در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارد و حدود 70% مقاومتر از گونه ریختگی آن است. تراز مقطع برخی دامن ها به دسته ای برش کارخانه پیستون سازی تبریز خورده است . موتور شعاعی همانند هر گونه موتور چهار زمان پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارااست . در پیشین کل پیستون ها دارای تاجی صاف طراحی میشدند اما امروزه بسته به گونه موتور این مرحله طراحی متمایز دارد. همین همچنین به خاطر خواص گوه ای هندسه رینگ سبب می­شود توزیع روغن در کل کورس حرکت همین قطعه به صورت بهینه شکل پذیرد. کل حلقه های پیستون به عمل رفته در موتورهای Briggs & Stratton از محصول فولاد چدن می­باشند. پیستون دیزل ژنراتور در واقع قطعه متحرک محفظه احتراق می­باشد. پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای شکل در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از پروسه احتراق در داخل گوشه و کنار سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. رینگ پیستون یک واشر قابل انبساط چاکدار است، که به جهت ایجاد آب بند میان پیستون و جداره سیلندر به کار می­رود. تاج پیستون (سر پیستون) مرحله فوقانی پیستون (بالاترین نقطه نسبت به سرسیلندر) است، که حین کارایی موتور پایین نیروها و دماهای دوچندان شدید قرار دارد. به استدلال شتاب بالا و فاصله نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا مجاور خود دارا‌هستند می بایست دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل عمل کنند. علاوه بر این چدن را می­توان به سادگی مهم مواد دیگر پوشاند تا دوام آن ارتقاء یابد. بدیهی است که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده می باشد براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین اکثر شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن اتومبیل نیز افزایش پیدا می کند. تفاوت پهناور آن در میل لنگ می باشد . همین شیوه بدان مفهوم است که پیشرانه OPE به جهت انتقال گازها به باطن و خارج سیلندرها نظیر پمپ عمل نمیکند؛ چون چنین کاری سبب ساز کاهش تلفات پمپاژ و صرفهجویی در مصرف انرژی میشود. فرآورده آن ها از چدن یا این که آلومینیم است پیستون های چدنی بدنه ای تبارک خیس و سنگین تر دارند. امروزه این پیستون های آلومینیومی به دو شیوه ریخته گری یا این که آهنگری ساخته می شوند که از گونه آهنگری آن در موتور های پرقدرت و سنگین بوش پیستون تبریز استعمال می کنند. موتور های شعاعی در دسته سه و خیر پیستونی وجود دارند . پیستون به قطعهای به اسم شاتون متصل میباشد که شاتون نیز در انتهای خود به میل لنگ . رخنه گژن پین: این بخش محل قرار دادن گژن پین است. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون میباشند در هر پیستون به طور معمول 3تا 5 شیار حلقه وجود دارد. فنر به طور معمول شامل یکسری ترک یا این که پنجره (مجرا) به جهت برگشت روغن به شیار حلقه روغنی می­باشند. رینگ های پیستون دیزل ژنراتور به عمل رفته در موتورهای کوچک معمولا شامل رینگ فشاری، حلقه پاک کن (وایپر) و حلقه روغنی می­شوند. این پیستونها به جهت موتورهای کوچک و موتورسیکلتها به کار گیری شده و به برهان ماهیت کارایی موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. فشار داخلی به عبارتی نیروی فنریت ذاتی هست که حلقه پیستون را طبق اهمیت مختصات مصالح و طراحی به فعالیت رفته در ایجاد آن منبسط می­سازد. علت اهمیت همین گرم شدن بیش از اندازه هم آن هست که یا مخلوط سوخت و هوا خیلی رقیق میباشد و یا این که اینکه اشکالی در فعالیت سیستم خنک کننده موتور پدید آمده است. موتورهای دو زمانه نیازی به رینگ روغنی ندارند چرا که روانکاری آیتم نیاز آنها به وسیله روغنی که مهم گازوئیل ادغام شده تامین می‌شود و اساسا حیاتی یک محیط روغن جداگانه نمی­باشند. هنگامیکه ادغام سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد.