پد اسید فرمیک + اسپری اسید فرمیک

این حشرات وقتی که به موقعیت کلنی یا این که دست جمعی حرکت می کنند گازی را از خود متصاعد می کنند که نام آن را اسید فرمیک گذارده ایم! همین اسید شیمیایی او‌لین بار از تقطیر اجساد دست جمعی مورچه ها بوسیله دانشمندان علوم طبیعی به دست آمد. این ماده شیمیایی در شرایط جامد و مایع اهمیت شبکه ای بی نهایت از لینک و پیوند کلیدی هیدروژن است. اسید فرمیک ماده ای خالص، بی رنگ، سمی و خورنده می باشد که کاملا در آب، اتر و الکل حل می شود و تا حدودی در هیدروکربن ها محلول است. اسید فرمیک (اسید متانوئیک ، HCOOH) یک اسید ضعیف می باشد که به طور طبیعی در نیش زنبورها و مورچه ها تماشا می شود. اسید فرمیک و یا اسید متانوئیک معمولی ترین کربوکسیلیک می باشد که فرمول شیمیایی آن CHO2O و یا HCOOH می باشد.این اسید بی آلایش عمدتا در نیش حشراتی مانند مورچه ها و زنبورها یافت می شود و به صورت کلی اسم آن هم از کلمه لاتین “Formica” به معنی مورچه گرفته شده هست . همین اسید بخش اعظم خصوصیت های شیمیایی کربوکسیلیک ها را دارا بوده و در صورت تماس آن کلیدی گرما به آب و مونوکسید کربن تجذیه می شود. اسید فرمیک در حالا حاضر برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها در فصل زمستان در برخی از کشورها به رخ نمک های متفاوت جایگزین نمک های سنتی شده است، آنهم به عامل سازگاری حساس گوشه و کنار زیست و هم دلیل موءثر بودن بالای همین ماده است. این ماده شیمیایی از سوختن بنزین مهم اتانول متساعد شده و می تواند به عنوان سوخت جایگزین به جهت وسایل فرمیک اسید قیمت نقلیه به کارگیری شود. اسید فرمیک در آب و بیشتر حلال های قطبی حل می شود و به میزان متغیری هم می تواند در هیدروکربن ها محلول باشد.در حقیقت زمان حل شدن این ماده شیمیایی در هیدروکربن ها ، در تراز تبخیر دارای مولکول های هیدروژن لینک و پیوند برقرار می کند. توصیه می شود کسانی که اصلی اسید فرمیک در تماس میباشند زمان فعالیت حیاتی همین ماده از دستکش، عینک و ماسک منحصر استعمال کنند. اسید فرمیک BASF در صنایع داروسازی جهت ساخت مواد دارویی مورد استعمال قرار می گیرد.این ماده در غلظت های مضاعف خطر آفرین است. فرمیک اسید در تماس پوست یا دیده کلیدی مایع یا این که بخار غلیظ آن اینجا سوزش جدی می کند.