همه چیز درباره فیلم قهرمان آخرین ساخته اصغر فرهادی – دنیای مجازی – تماشا

در فیلم قهرمان، او یک بار دیگر مضامین عمیقتری را در شکافهای موقعیت دراماتیک خود جای می‌دهد و هیچوقت اذن نمیدهد که هیچ برنامهای به شکل از پیش انتخاب شده تعارضهای مرتبط فی مابین شخصیتهایش (از جمله در همین مورد، مردی که تسلط ادراک شدهاش به به عبارتی اندازه تغییر و تحول میکند) را ذیل الشعاع قرار دهد. نخواهد داشت. ضمن این که چالشهای تردیدآمیز فرهادی در فیلمهایش، دیگر مانند دیرین به جهت تماشاچیان از پاراگراف هیأت داوران نو و خلاقانه نیست. عجم نوشت: کارگردان قهرمان، میخواهد بگوید خلق و واکنش انسان در واقعیت کلیدی فضای مجازی گره خورده است و اگر بخواهد زندگی خویش را بر مدار آن تنظیم کند، در دامی میافتد که خلاصی ندارد؛ مگر این که نظیر قهرمان قصهاش بالاخره یک جا تحت میز بزند و برای خودش زندگی کند.«رحیم سلطانی» (با بازی امیر جدیدی) به برهان بدهی مالی به باجناق سابقش «بهرام» (با بازی محسن تنابنده) در زندان شیراز است. به عبارتی، فیلم قهرمان روایت برشی از زندگی است. اساساً، قهرمان فیلمی میباشد که درباره یک وسواس گسترده ملی نسبت به شرافت و «خوبی» اصغر فرهادی دلاور قدیمی است. آن ها از یک سری فریبکاریهای مرکب بیرون میآیند، حساس دروغ ریز سفید که واقعاً چه کسی و کی پول را پیدا کرده شروع میگردد و از آنجا رشد می کند تا وقتی که یکسری طرف در گردابی از دروغها و سوء تفاهمها گرفتار میشوند. دلاور فیلمی می باشد که به دلیل بازی هوشمندانه و دقیق امیر جدیدی در نقش رحیم، پدری مطلقه که به تازگی دارای آزادی منوط دو روزه از زندان آزاد شده و به عامل بدهی به زندان افتاده است، خیلی آیتم اعتنا قرار گرفته است. داستان رحیم، ژست سخاوتمندانهاش (که ممکن می باشد در واقع نوعی نگهداری خود بوده باشد)، سرمایهگذاری است که کلیه از مطبوعات گرفته تا زندان و خیریه خواهان آن هستند. فرهادی مدتها پافشاری داشت که فیلمهایش «سیاسی» نیستند، احتمال دارد یکی از از دلایلی که او اساسی آن نوع سرکوبهای دولتی که از هموطنان جعفر پناهی و محمد رسولاف شکل گرفته، مواجه نشده است. رحیم یک مصاحبه خبری تلویزیونی انجام می دهد و در آن ادعا می کند که او بود که کیسه را پیدا کرد و یک بنیاد خیریه برای توده آوری پول به جهت همین پهلوان جدید ایثار حرکت می کند. نماینده آن طیف از آدمهایی که گویی هنوز انسانیت در وجودشان نمرده است. کلیدی وجود اینکه کل مشکلات رحیم را می توان به پول ردیابی کرد، پول واقعی که فیلم را پیش میبرد، آوازه (ادراک مناسب راستگویی) است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی اصغر فرهادی دلاور گرجستانی وب وب سایت خود باشید.