همه چیز درباره دستگاه اکسیژن ساز

مولکول های کوچک گاز اکسیژن از تخلخل ها عبور کرده و مولکول های بزرگتر نیتروژن جذب گرانول ها می شود. به این ترتیب در صورت فشار بالا، اکسیژن کم، دمای گاز بالا، جریان نوسانی، جدا الکتریسیته و نیاز به خدمت به شما اطلاع خواهد داد و این از عوارض قرار گرفتن آن در فهرست بهترین اکسيژن ساز است. بها همین دستگاه ها بر شالوده میزان اکسیژن تولیدی نیز متعدد می باشد و شما می توانید بر مبنا نیاز به اکسیژن و میزان دارایی خودتان همین دستگاه ها را به صورت حضوری یا آنلاین از مرکزها فروش اسباب و اثاث و تجهیزات پزشکی تهیه و تنظیم نمایید. دستگیرههای جانبی آن به شما امداد می کنند بهراحتی آن را جابهجا نمایید و حرکت دهید. کار حیاتی این دستگاه واقعاً آسان میباشد و نگهداری آن صرفا به تمیزکردن روش آن و فیلترها و هر از گهگاه تعویض لوله آن محدود میشود. کار کردن دارای آن و نگهداری از آن آسان است. کسانی که اکسیژن خونشان تحت است نیز می توانند از این دستگاه به کارگیری کنند، به کارگیری از اکسیژن ساز تنفس بیماران را سرعت بالا و آسان می نماید و موجب مرمت بافت های تخریب شده تن اشخاص مریض می شود. در حالی که داروهای مختلفی برای کنترل و درمان آسم تولید شده است و وارد بازار گردیده است، یک کنسانتره اکسیژن (اکسیژن ساز) می تواند، سطح بالایی از اکسیژن را وارد جریان خون بیماری که در گیر حمله آسم شده است، کند. نرخ جریان در آن LPM ۵ میباشد و حداکثر ۵ لیتر در دقیقه اکسیژن تحویل میدهد. این دسته از بهترین اکسیژن ساز خانگی تماما جمعوجور و کممصرف میباشد و از فناوری مختلفی RPSA استعمال مینماید که سریعتر از هر دستگاه دیگری در کاهش از ۳ دقیقه به خلوص موردنیاز اکسیژن میرسد. نرخ جریان آن از ۲ لیتر در دقیقه تا ۱۰ لیتر در دقیقه قابلتنظیم میباشد و براین اساس بیماران متفاوت اهمیت نیازهای مختلف به مقدار اکسیژن در دقیقه میتوانند از آن به کارگیری کنند. همچنین همین دستگاه ها مجهز به فیلترهای ویژه ای هستند که نیتروژن در هوا را جذب می نمایند تا اکسیژن تماما خالص و تصفیه شده از هر گرد و غبار و میکروبی را به مریض برسانند. هوا در بخش ورودی از فیلترهایی عبور می کند که آلودگی و ناخالصی های آن را دستگاه اکسیژن ساز 6 لیتری انقطاع می کنند.