نکاتی برای افزایش سطح و کسب درآمد بیشتر


امروز روز حقوق مساوی لاتینا است که یک مسئله ملی را نه تنها در دنیای تبلیغات بلکه در همه صنایع برجسته می کند. به طور متوسط ​​23 ماه لاتین طول می کشد تا مردان سفیدپوست غیر اسپانیایی را در 12 ماه برای همان نقش به دست آورند. این به طور مستقیم بر نحوه مراقبت از خانواده و بزرگان ما تأثیر می گذارد ، زیرا ما پول را روی میز می گذاریم.

تجارت بازاریابی

از دست ندهید تجارت بازاریابی، یک سری جدید شامل مدیران برجسته c-suite که بینش خود را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی ، امور مالی ، فناوری ، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای پیشبرد رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنیدبه