نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

حجت الاسلام مصطفی صادقی کاربر هیات علمی پژوهشگاه علم ها و فرهنگ اسلامی به سوالاتی پیرامون حضرت رقیه جواب دادند. به هر حال باید همین مسئله از روش علمی و کارشناسی به نتیجه برسد و نباید احساسی کار کرد. حیاتی حکومتی که به جای ناز و نوازش دختر یتیم سه ساله که در سوگ پدر فغان و گریه میکرد، سر پدر را برایش آورد و موجب شهادت او شد، بایستی فاتحه اسلام را خواند. وزیر آموزش و رویش اهمیت تأکید دوباره بر لزوم حمایت از استعدادهای جوان توضیح داد: ما نباید مانعی سر روش بچههایی که ایده و خلاقیت دارند، بگذاریم و مطمئن باشید در صورتی که همین حمایتها واقعه بیفتد، سال آتی میتوانیم سهم بیشتری از نیاز بازار داخلی را پاسخ دهیم. در دنیای مدرن ، زد خورد والدین در کارهای متفاوت ، دوچندان است و معلمها وقت کافی به جهت تربیت فرزند را ندارند . همچنین آیدین مهدیزاده دبیر نمایشگاه و بازار فروش هفتمین جشنواره ملی اسباببازی در همین روی داد خطاب به حاضران در مراسم گفت: دو سال میباشد که منتظر این سر وصدا و گردهمایی هستیم. دوسال میباشد که منتظر این هستیم که مسئولان و مردمان برای همین موضوع، کنار هم خاطرهای را رقم بزنند که درخور اسم ایران، تولیدکنندگان، کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان و آموزشوپرورش مملکت باشد. حمایت وزیر آموزشوپرورش و مدیرعامل کانون رویش فکری و از همه مهمتر حمایت ۱۰۵ تولیدکننده ایرانی در کنار مردمی که همیشه به ما لطف داشتهاند، سبب شد که قوّت قلب بگیریم و اضلاع جشنواره را بههم وصل کنیم. دار وامدار همگی شما همراهان هستیم و معتقدم که در صورتی که دستاندرکاران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تیتر صاحب خانه در سرویس شما هستند، افتخار می‌کنیم که چنین مهمانهایی را در کنار خودمان میبینیم. از دیدگاه«ویجیناساکس روانشناس بازی و بازی درمانگر معروف:بازی یکی از فعالیتها و هدف ها دارای کودک در زندگی است. تربیت تکوینی ، نوعی از تربیت می باشد که مبتنی بر ویژگیهای رشدی بچه ، توانمندیهای فرضی و عقلانی وی می باشد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت نقش نگارگری در خلاقیت کودکان.