مقاوم سازی ساختمان با استفاده از FRP

یکی از اجزای frp نیز رزین می باشد که به عامل ارتقاء چسبندگی تأثیر فراوان لطف در افزایش مقاومت سازه دارد. برای تمیز کردن مرحله بتن از گرد و خاک، استفاده از فشار هوا یا آب کاربردی است. به جهت تسلط کردن اتصالات کامپوزیتی FRP از لایه هایی در اطراف اتصالات استعمال می شود که عرض بنا را روش مقاوم سازی حیاتی frp پوشش دیتا اند. برای بالا بردن ظرفیت و ارتقا مقاومت برشی و خمشی تیرها علاوه بر همین که از لایه های FRP در نصیب های داخلی جان تیر قرار داده می شود در بخش های خارجی تیر نیز به عمل می رود. قبل از به عمل بردن پوشش FRP بایستی محل آیتم حیث به جهت چسبندگی پوشش FRP مهیا سازی شود. به جهت به تاخیر انداختن جداشدگی FRP و ارتقاء بازده طرح مقاوم سازی اصلی FRP می اقتدار نوار های جاکتی U شکل را در منطقه ای که جداشدگی شروع شده میباشد تعبیه کرد. تیر از موقعیت خمشی و انعطاف پذیر به حالت شکننده تغییر رخ می دهد. اتصالات FRP برای مقاومت در برابر نیروهای برشی علاوه بر استحکام بالا می بایست خاصیت صورت پذیری نیز داشته باشند. اتصالات مهمترین قسمت ساختمان ها می باشد. نتیجه ها بدست آمده از اتصالات FRP نشان می دهد که کامپوزیت ها موجب ارتقا مقاومت خمشی اتصالات می شود. درنتیجه کامپوزیت FRP بهعنوان مصالح مقاوم سازی ساختمان، مهم داشتن مزایای ذکرشده نسبت به روشهای مقاومسازی سنتی ارجحیت دارد. یک عدد از شیوه های استعمال از پوشش FRP به این رخ میباشد که FRP به سطح خارجی بتن چسبیده می شود و به این ترتیب ساختمان مقاوم سازی می شود. کلیدی این وجود، بیشتر روزگار گزینه نیاز به جهت اجرای همین طرز ها اهمیت لا می باشد. ورقه های FRP ، برگه های اصلی ضخامت یک‌سری میلیمتر از فرآورده FRP هستند این برگه ها کلیدی چسب های مستحکم و مناسب به مرحله بتن چسبانده می‌گردد از کاغذ های FRP جهت تعمیر و تقویت سازه های زخم چشم (ناشی از زمین‌لرزه و یا این که ناشی از خوردگی آبهای ید دار) استفاده کتاب مقاوم سازی کلیدی frp میشود. همین طریق به تدریج منزلت ویژه ای در مقاوم سازی ساختمان ها پیدا کرده است.