مرکز پژوهشها – قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

البته مقدار نفت عمان به ترازو بقیه کشورهای همسایه خویش و کشورهای عربی خلیج عجم نیست. به طور تمام یکی از از ویژگیهای مهم کشورهای خلیج عجم این است که حجم تجارت بالایی نسبت به بقیه کشورهای دیگر داشته و به نوعی مرکزی به جهت عمل و حضور تاجران و شرکت ها بازرگانی کشورهای مختلف هستند. همین یکی دیگر از دلایلی است که به مهاجران توصیه نمی شود که به تنهایی شرکتی را در عمان اداره کنند. به استدلال این که مرز و بوم عمان یکی از توریستیترین کشورهای راستا خلیجفارس است، عمده مردمان این مرزو بوم به لهجه انگلیسی آشنایی دارند. در مسافرت به عمان یکی از از مواردی که بایستی اهمیت آن آشنا گردید آداب و رسوم و فرهنگ مردمان عمان میباشد ، چرا که این مملکت یکی از کشورهای عربی است و مردمان آن آداب مخصوصی دارا هستند و خوبتر هست که قبل مسافرت مهم همین آداب آشنا گردید تا مبتلا اختلال نشوید و خوب تر بتوانید مهم همین مردم رابطه برقرار نمایید ، شناخت اهمیت آداب و سنن همین مردمان به میزان جاذبه های گردشگری عمان برای شما دیدنی خواهد بود . به جهت آنکه بتوانیم گامهای تجارت کلیدی عمان را به درستی برداریم، می بایست نخست شناخت جامعی در خصوص اقتصاد آن داشته باشیم. براساس روایت سازمان تجارت جهانی (WTO) حدود 8.45 % از واردات عمان از کشور چین وارد میشود. آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می دهد که باز نیز چین مهمترین سهیم تجاری عمان در دعوا واردات بوده است. بیشترین واردات عمان از کدام کشورها است؟ دسترسی به آبهای آزاد و بینالمللی سبب ساز شده تا کشور عمان موقعیت دوچندان استثنایی به جهت تجارت با سایر کشورها داشته باشد. مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای عمان کدام کشورها هستند؟ البته همین بار درصد اختلاف آن دوچندان کاهش از کالاهای صادراتی عمان به بزرگترین هتل عمان این مرز و بوم است. به طوری که در بحث صادرات مهم اختلاف زیادی، در صدر مقاصد کالاهای عمان قرار گرفته است. براساس آمارها غیر از چین به ترتیب کشورهای آمریکا دارای 7.10، هند کلیدی 6.72، ژاپن اهمیت 5.96 در صدر مهمترین کشورهای صادرکننده فرآورده به عمان قرار گرفتهاند. براساس آمارهای این سازمان، آن‌گاه از چین به ترتیب ژاپن دارای حدود 7 درصد، چین تایپه حیاتی حدود 5 % و برخی کشورهای دیگر نظیر عربستان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در لیست مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی عمان قرار دارند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت هتل کمپینسکی عمان.