مدیر عامل گروه Publicis در زمینه رشد مداوم و حفظ کارکنان

پس از ایمن سازی u003ca rel = u0022noreferrer noopeneru0022 href = u0022 target = u0022_blanku0022u003 بزرگترین سرویس گیرنده رسانه با Ferrerou003c/au003e و u003ca rel = u0022noreferrer noopeneru0022 href = u0022 u0022 target = u0022_blanku0022u003eWalmartu003c/au003e در هفته های اخیر ، گروه Publicis همچنان بهبود خود را از این بیماری همه گیر مشاهده کرده است و رشد ارگانیک سه ماهه سوم خود را 11.2 درصد نسبت به سال گذشته و 5 درصد در شرایط قبل از همه گیری با درآمد خالص 3032 دلار گزارش کرده است. میلیون (2،621 میلیون یورو.) این شبکه در حال حرکت است ، اما با وجود یک سال قوی تر که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند ، هنوز بسیاری از مشکلات صنعت برای راه اندازی وجود دارد. u003c/pu003e