ماجرای یوسف و زلیخا – خبرگزاری حوزه

مطابق روایاتی که از امام راست گو (علیهالسلام) نقل شده است، حضرت یوسف (علیهالسلام) با گروهی از ارتشیان خویش حساس اسکورت منظّم و کلیدی شکوه خاصّی به استقبال یعقوب (علیهالسلام) آمدند. برادران یوسف در جلسهای محرمانه و به سفارش لاوی (یا: روبین، یا این که یهودا) که برادران را از قتل یوسف (علیهالسلام) برحذر داشت، ایشان را به چاهی که در سر رویه کاروانها میباشد انداختند تا بعضا از رهگذرها که کنار آن چاه به جهت کشیدن آب میآیند، یوسف را بیابند و او را حیاتی خویش به نقاط بدور برند و در سرانجام برای مدام از چشم پدرشان نهفته خواهد شد. شخصیت زلیخا که در حین پروسه فیلمبرداری بازیگر آن گزینش شد را کتایون ریاحی و نقش عزیزمصر پوتیفار هم جعفر دهقان بازی کردهاند.برای این سریال نسخه سینمایی نیز تهیهشد که برای حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی استعمال شد. 19-برخی اسرار به قدری مهم هستند که افشای آن زندگی فرد یا افرادی را به مخاطره می اندازد. ما اصلی این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین روایت را بر تو بازگو می کنیم، در حالی که تو پیش از آن،از بی خبران بودی. گفتند: به آفریدگار عهدوپیمان که معبود تو را بر ما برترى داد و ما چه خطاکارانى بودیم و زیرا به گناه خود اعتراف نموده و گواهى دادند که فرمان در دست خداست هر که را او بخواهد عزیز مى نماید و هر که را بخواهد ذلیل مى سازد و عاقبت نیک، از آن مردم پارسا میباشد و خداوند اهمیت خویشتنداران است، در نتیجه یوسف نیز در جوابشان شیوه عفو وبخشش را پیش کشیده چنین گفت: امروز به خرده حساب ها نمى پردازیم، پروردگار شما را بیامرزد. 7-برای وصال به سعادت،تنها نزول قرآن به اندازه نیست؛بلکه بایستی درباره ی آن تعقّل نیز کرد. 5-قرآن،تنها به جهت خواندن و تبّرک نیست،بلکه وسیله ی تعقّل و پرورش بشر است. لطفاً برای تماس اساسی صاحب و مالک یا دستاندرکاران تیم فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا به کار گیری کنید. این سریال در 23 نصیب حیاتی قسمت های 90 دقیقه ای نیز هم اکنون از هکس دانلود قابل اخذ و تماشا میباشد. دیتاها درجشده در گزینه شهرک سینمایی یوزارسیف (حضرت یوسف) در این برگه براساس دیتاها موجود در نقشه و مسیریاب بیمه قدمت یوسف اسدی نشان میباشد. 5.نابینا شدن و مجدد بینا شدن حضرت یعقوب مقابل السلام.6.قعر چاه و اوج جاه.7 .زندان رفتن و به حکومت رسیدن.8. روایت حضرت یوسف علیه السلام تنها در همین سوره از قرآن آمده،در حالی که روایت پیامبران دیگر در سوره های متعدّد نقل شده است.داستان حضرت آدم و نوح هر کدام در دوازده سوره،داستان حضرت ابراهیم در هیجده سوره،داستان حضرت پارسا در یازده سوره،داستان حضرت داوود در پنج سوره،داستان حضرت هود و سلیمان هر کدام در چهار سوره و داستان حضرت عیسی و زکریّا هر کدام در سه سوره ذکر شده است. قرآن در روایت یوسف علیه السلام بیشتر به شخصیّت خویش او در گذر از کوران حوادث می پردازد،در حالی که در ماجرا پیامبران دیگر،بیشتر به سرنوشت مخالفان و لجاجت و نیستی آنها اشاره نموده است.