قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی – همیار دانش

جهت پرهیز از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادلِ دمایی دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از انتشارِ صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری به عمل گیری میشود. جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی در در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین پرهیز از نشر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا همین که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به کارگیری میشود. کالا پلنیوم باکس از ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلی متر به بالا و بر شالوده موقعیت فضای سقف و نیز ارتفاع و عرض روزنه ها ساخته می شوند. متناسب اهمیت مدل نیازی که دارید و همینطور بسته به موقعیت سقف کاذب می توانید از متاع ها متعدد و ضخامت های متفاوتی بهره بگیرید. غالبا پلنیوم ها به رخ تکه های یک متری در ارتفاع خط مورد نظر برای کارگزاری دریچه خطی در کنار هم قرار می گیرند و روزنه تا ارتفاع قابل ساخت به صورت یکپارچه بر روی آنان کارگزاری می گردد. به طور مثال، دستگاه های هواساز یا این که همین که ایر واشر صنعتی از این مدل باکس ها می باشند و در بعضی مواقع که هوای خارج شده از یک مکان برای محیط زیست (مانند هوای آلوده و کثیف به چربی یا مواد شیمیایی) مضر می باشند، به عمل گیری از رشته باکس فیلتر بهترین انتخاب جهت جلوگیری از آلودگی هوا می باشد. بیشترین کاربرد و به کار گیری از فن باکس فیلتر را می اقتدار در زمینه کمتر صدا، تعبیه یک سری محل ورود یا این که خروجی هوا یا این که تمیز کننده هوا در حیث گرفت که با به کارگیری از باکس فن و کارگزاری فیلترهای مورد نیاز متناسب با نوع کاربری در مسیر هوای محل ورود سبب غربت از آلودگی گوشه و کنار و مانع از اندک شدن عمر اثرگذار فن می شود. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم ابعاد پلنیوم باکس بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.