شور کودکی این کارآفرین را به سوپر بول سوق داد


کارولین آرونسون به عنوان یک آرایشگر، ناامیدی مشتریانش را از پیدا نکردن یک محصول چند منظوره با مواد ساده می دانست. بنابراین در سال 2006، پیش بند استایلیست خود را آویزان کرد و It’s a 10 Haircare و محصول امضای آن Miracle Leave-In را تأسیس کرد و یک برند چندملیتی ساخت که تا سطح Super Bowl پیش رفته است.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست با حضور مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.