سفارش آنلاین کانال کشی و دریچه کولر

روزنه های کولر اغلب در بعد ها متعدد و بصورت سفارشی قابل تولید هستند. از ویژگی های این روزنه کولر قابلیت و امکان تغییر جهت ایستایی پره های عمودی در جلوی دریچه کولر هست . در یک روزنه کولر هوشمند این قابلیت وجود داراست که مقدار و جهت باد خروجی از روزنه را اساسی استعمال از کنترل و از رویکرد دور انجام دهیم. به این معنی که شما میتوانید هوا را از شیوه پرههای عمودی که در جلو و پرههای افقی که در پشت تعبیه شده در هر چهار جهت (چپ، راست، بالا و پایین) سوق دهی کنید. جور دمپر های روزنه های آهنی بر بر روی کادر فرم کارگزاشتن می شود که به کمک آن می توان مقدار پرتاب هوا را تهیه و تنظیم نمود. پرو تهویه با نگاه ویژه به نیاز مشتریان دریچه های کولرهای خویش را ایجاد و اجرا خواهد کرد و حساس بهره برداری از ایده های جدید و به روز مهندسین خود دریچه های کولر جدید را از متریال های متفاوتی نظیر آهن،آلومینیوم و چوب ساخت و به بازار عرضه خواهد دریچه کولر غرب تهران کرد. به جهت نمونه می توانید از یک قطعه مقوا،کارتن یا نایلون به جای طلق پلاستیکی یا فوم پلی اتلن استفاده کرد. نکته ی قابل اعتنا در ساخت دریچه کولر این هست که بایستی از ورق کلفت استفاده شود تا در گذر روزگار بر اثر فشار ورود هوا به صدا نیفتد . بها دریچه کولر فانتزی چندین است؟ به چه صورت از دریچه کولر فانتزی حفظ کنیم؟ درضمن اگر از این روزنه کولر به جهت کاربردهای مکندگی استفاده شود،نیازی به استفاده از دمپر در بدنه ی آن نیست. هرچه ضخامت ورق استعمال شده برای تولید آنها بخش اعظم باشد علاوه بر تداوم بیشتر، امکان لرزش و صدای پرههای آن هم به دست کم میرسد.