در میان ما تسلط بر جامعه


از هم خدمهشکل گرفته است قطعه مرغی که در eBay به قیمت 99997 دلار فروخته می شود، به هنرهای طرفدارانی که پاهای دیوانه وار انسان را به شخصیت های کارتونی بازی های ویدیویی اضافه می کند، جامعه Among Us نیرویی است که باید با آن حساب کرد. خوشبختانه ویکتوریا ترن، مدیر انجمن در Innersloth و صدای پشت حساب‌های رسانه‌های اجتماعی Among Us، در زمان سلطنت همه چیز، برنده جایزه Creative 100 است.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.