دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

دریچه سقفی چهار گوش کلاف به دور باز پخش کننده های سقفی هستند که جهت دهش، برگشت و یا این که تخلیه هوای محیط تهویه شده مورد به کار گیری قرار می گیرد. جهت کارگزاشتن درست دریچه های کلاف پهن بازشو سقف باید ۷ سانت از بعد ها پشت روزنه اکثر باشد. همین دریچه ها اهمیت پره جداشونده (متحرک) میباشند که جهت کارگزاشتن سوای دمپر و یا کارگزاشتن به همراه دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود. خواهشمند می باشد جهت به دست آوردن دیتاها اکثر تماس حاصل فرمایید. از دیگر کاربردهای این دریچه ها استفاده به تیتر خروجی اضطراری است که همین فرمان باعث بالا رفتن ایمنی مسافرین در ماشین می باشد. درب مشاهده زير رشته كوئل در همه مکانهایی که در آنها از رشته کویل های سقفی و یا کانالی به کار گیری می شود – کارگزاری در زیر رشته کویل ها به منظور دسترسی به رشته کویل و شیر آلات آن جهت تعمیرات و سرویس های دوره ای – از دو جنس آلومینیوم و آهن گالوانیزه – ساخت قابلیت و امکان به جهت بازگشت هوا – امکان تعبیه روزنه رفت و رجوع هوای فن کویل بر روی آن FACH DRG3 – قابلیت و امکان تعبیه فیلتر جهت تصفیه هوا FACH کشور‌ایران روزنه ایجاد کننده روزنه های روزنه روشنایی خدمت ، کلاهک پشت بام ، روزنه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، روزنه خطی اسلوت ، دریچه درب بازدید ، روزنه خطی، دریچه دسترسی رشته کوئل ، روزنه 4 گوش اتاق کار برای ارتباط اهمیت کشور ایران دریچه به نصیب رابطه با ما مراجعه نمایید. توضیحات – دریچههای سقفی چهارگوش حیاتی پرههای اثبات شاهرخی به آسانی بر روی نتورک گرد کارگزاری می شوند. کاربری – دریچههای سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته نصب در سقف دریچه سقفی شاهرخی طراحی شده اند. توضیحات: دریچههای سقفی چهارگوش با پرههای ثابت شاهرخی به آسانی بر روی نتورک گرد کارگزاشتن می شوند. دریچه های سقفی در سقف های کاذب نیز کارگزاشتن می شوند، هوای محل ورود کولرهای آبی را جهت دهی می نمایند و برای منتشر نمودن هوا در سیستم های تولید هوا به کار گیری می شوند. دسترسی دمپر ها در همین دریچه از مسافت میان پره و فریم امکان پذیر نمی باشد و دارای به کارگیری از قطع کردن پره انجام می پذیرد. از این نوع از روزنه سقفی در ساختمانهای اهمیت سقف کمتر از چهار متر استعمال شده و در زمره قشنگ و پرمصرفترین دریچههای هوا قرار دارد. همین روزنه کاربرهای ویژه و بخش اعظمی دارد. این امکان در نواع (D,E,F,G) وجود داراست که پرههای داخلی از کادر جهت کارگزاری دریچه،تنظیم دمپر و شستشو بیرون آیند. لازم به ذکر هست درصورت کارگزاری دمپرهای پشت دریچه ای دسترسی به دمپر از روی کادر نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست قسمت پره ها از فریم جدا شود که جزء‌جزء‌کردن پره از کادر از قسمت روی روزنه قابلیت پذیر خواهد بود. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت کجا و روش به کار گیری از دریچه سقفی حرفه کویل دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.