خرید انواع شیر فشارشکن میراب قیمت کاتالوگ|گذرگاه

بکارگیری از شیر فشارشکن موجب راحتی در بهره برداری از شبكه ها و خطوط انتقال، از در بین رفتن هزینه های بالای خرید کردن زمین و ایجاد مخازن فشارشكن را موجب می گردد و همچنین حساس قلیل شدن فشارهای ناخواسته در شبكه ها و خطوط انتقال به مقدار چشمگیری از تلف شدن آب پیشگیری می شود. اضطراری به ذکر میباشد گزینش میزان بزرگتر از حد گزینه نیاز در شیرها موجب بالا رفتن هزینه خرید شیر و ایجاد فرسودگی در دوران کمتر می گردد. همچنین جابجایی بسیار ناچیز در شیر موجب تغییرات عظیم در میزان عبور سیال می شود و تغییرات فشار در خروجی را به یار دارااست . برای بهره برداری مطلوب تر از شیرهای فشارشکن در کانال حیاتی قطرهای پهناور سیستم کنارگذر by pass توصیه می گردد. از ساده ­ترین شیرهای تقلیل فشار میباشند و طریقه کار آنان به این شکل می باشد که فشار بخار بیرون شده از شیر (فشار ناچیز شده) بر بخش زیرین دیافراگم ، نیرو وارد می نماید و در مقابل، فنر نیروی به سمت تحت را در جهت عکس وارد می کند. اولیه کار به خواسته گزینش شیر، توجه به مکان بکارگیری از شیر و با خبر بودن از طریقه استفاده از سیال است. نیروی ساخت شده از جمع جبری دو نیروی ذکر شده و همچنین نیروی رو به بالا بر شیر مهم از سمت جریان محل ورود به شیر، معلوم کننده شرایط ظریف شیر اساسی می باشد و در نهایت موجب کم شدن فشار خواهد شد. شیر هیدرولیک دیپلماتیک عمل تنظیم اندازه جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را انجام می دهد. چون در بارهای قلیل شیر ناچارا می بایست در موقعیت نزدیک به بسته عمل نماید و به علت ساخت فاصله ریز میان قسمت پلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در همین قسمت زیاد شده باعث خورده شدن و باریک شدن قسمتهای داخلی خواهد شد به علاوه حرکت فراوان ریز در شیر سبب تغییرات دوچندان در مقدار گذر سیال گشته باعث تغییرات فشار در خروجی انواع فشار شکن هیدرولیک خواهد شد . به مراد انتخاب شیر فشار شکن مطلوب باید به فاکتورهایی از قبیل مقدار فشار سیال موردنظر، اخلاف فشار محل ورود و خروجی، مقدار جریان عبوری از شیر ، دمای گوشه و کنار و سیال، جور سیال و … صنعت های غذایی، سیستم استرلیزهی بخار و تجهیزات لباس‌شویی مواردی از جمله کاربردهای همین گونه فشارشکن است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم فشار شکن هیدرولیک چیست بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.