جراحی ژنیکوماستی (کوچک کردن پستان در مردان)|تشخیص ژنیکوماستی

این می تواند منجر به ژنیکوماستی شود. ولی اگر ژنیکوماستی فقط به استدلال چربی بیشتر نباشد بایستی از برش جهت برداشت بافت و پوست اضاافی به کارگیری شود. در دنیا، حدود ۲۰۰۰ مرد در سال اعصاب در گیر به سرطان پستان شناخته شدهاند.سرعت مرگ ناشی از سرطان پستان در مردان بخش اعظم از زنان است، به این معنی که حدود ۴۵۰ مرد در سال به دلیل سرطان پستان فوت مینمایند و البته بزرگی غدد پستان در مردان چندان خطرناک نیست. تبارک شدن پستان در مردان می تواند به ادله تبارک شدن بافت پستان یا این که تجمع چربی در حوزه‌ پستان باشد. به گفته محققان ژنیکوماستی می تواند منجر به نقصان قابل توجهی در سالم عمومی، عملکرد اجتماعی، بهداشت روانی، عزت نفس و رفتارها و دیدگاه های غذایی نسبت به تیم در اختیار گرفتن شود. ژنیکوماستییا بزرگشدن پستان مردانه کلیدی گویش گاینکومستیا (به انگلیسی: Gynecomastia) که حساس اسم بزرگشدن خوشخیم پستان مردان نیز شناخته ، میشود، به رشد غیرطبیعی غدد پستانی پهناور در مردان و در نتیجه بزرگشدن پستان آنها گفته میشود. هر چند تن پسران آندروژن (هورمون های جنسی مردانه) تولید می کند، اما علاوه بر آن هورمون زنانه استروژن را نیز ساخت می کند. مطابق قوانین نظام وظیفه اشخاصی که به تیتر مشمولین معافیت دائم پزشکی در نظر گرفته می شوند می بایست اهمیت بیماری خل وچل و یا این که جسمی باشند که به منجر همین بیماری توان های ضروری به جهت انجام فعالیت های سنگین سربازی را از دست دیتا باشند. بسته به علت، ممکن است نشانه ها دیگری هم وجود داشته باشد. زمان ورود به سن بلوغ، ممکن می باشد استروژن بیشتری نسبت به آندروژن ایجاد شده که همین می تواند منجر به ژنیکوماستی شود. اعتنا کنید که تورم به طور موقتی ، به وسیله ورزش کردن شدت می یابد. بزرگی سینه مردان که اصطلاحا ژنیکوماستی هم نامیده می شود ، در واقعیت اختلالی می باشد که بنا به عوارض مختلفی بخش اعظمی از آقایان اهمیت آن سرگرم هستند. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از ژنیکوماستی به این معنی که چه ، شما شاید می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.