تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

یک نیروی پیش بینی نشده و یک فشار بر مدار اجبار شیر فشارشکن هیدرولیک شود. اساسا طبق اصل سوم هیدرولیک، فشار در اثر مقاومت در مسیر به وجود می آید. شیر های در دست گرفتن فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آنان می اقتدار فشار سیستم را تعیین، محدود و یا این که کمتر داد. فشارشکن های برنجی سازگار مهم جریان آب، هوای فشرده و سیالاتی که خواص خورندگی ندارند می باشد و مناسب به کار گیری جهت نتورک آب خانگی، گرمایش و تهویه مطبوع گیاهان گلخانه ای و در بعضی از مورد ها سیستم های هوای فشرده میباشد. هر دو نیرو حیاتی هدف خنثی سازی همدیگر وارد فعالیت می شوند و به علت خواص واکنشی متغیر فنر که متناسب اهمیت تغییرات محل ورود طراحی شده، فشار خروجی به صورت استوار باقی خواهد ماند. طرز ی کارکرد شیر فشار شکن در اثر واکنش دو نیروی ضد و نقیض یعنی فشار آب و نیروی فنر است و اصلی اثر گذاری این دو نیرو بر بر روی یکدیگر، حالتی خنثی به‌وجود می آید و میزان آب خروجی تنظیم خواهد شد. در مورد خصوصیات شیر فشارشکن کارتریجی پیلوت دار Pilot Operated یا این که شیر فشارشکن مهم خط فرمان سان می توان به قابلیت و امکان تهیه و تنظیم دقیق فشار در مقادیر تحت بدلیل محفظه ریز پیلوت و داشتن فنر سبکتر نسبت به سوپاپ کارتریجی عملکرد مستقیم، ضد شوک بودن یا میراکننده ضربات در مدار هیدرولیک، امکان در دست گرفتن از طرز خط پیلوت اشاره کرد. مبنا طریق کار شیر فشارشکن هیدرولیک با استعمال از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا این که ساچمه ای است که تحت فشار نیروی فنر پشت سر خویش است. می توان گفت وظیفه مهم همین گونه شیر ها نگهداری از پمپ و مدار در برابر افزایش فشاری هست که به رخ اجباری امکان بروز آن در مدار وجود دارد. به ابلاغ دیگر فشار هیدرولیک اهمیت مقاومت بار در برابر جریان پمپ هیدرولیک به وجود می آید. پمپ هیدرولیک هم می بایست در برابر این فشار به وجود آمده مقاومت کند. محافظت از همین جنس آسان می باشد و نصب این مدل شیر به راحتی صورت می گیرد، طراحی همین شیر بی آلایش و زیبا است. شیر فشارشکن برنجی یک ابزار ایمنی نیست ، خوب تر هست که همگی شیرهای اطمینان لازم در مسیر کارگزاشتن شود. در مقاله شیر کنترل فشار (شیر تنظیم فشار هیدرولیک) گونه های شیر فشارشکن هیدرولیک به طور کامل ابلاغ شده است. به جهت تنظیم فشار آب موجود در همین تجهیزات به شیر فشار شکن نیاز داریم. اگر چه شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار و شیر فشارشکن هر دو برای تنظیم فشار آب گزینه استفاده قرار میگیرند، ولی کارکرد و موردها مصرف متفاوتی دارند. میسازند که قیمت آخری هر کدام از آنان کاملا متعدد خواهد بود. ارتقا شدید فشار در سیستم سیالات موجب جراحت دیدن اتصالات و بروز نشتی از آنان می­شود.